2020-18

Foredrag på Sorø Sundhedscenter om den
vigtige træning og bisidderarbejdet